Son Dakika

Eğitim Hareketi'nden Talep Var
Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un dikkatine yönelik 5 talep yayınladı.

Eğitim Hareketi’nin yayımladığı acil talepler şöyle:
  1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat-cemaatlerle yaptığı tüm protokoller iptal edilsin! Uzun yıllar boyunca Gülen Cemaati ile birlikte alınan yolun bedelini ülkemiz çok ağır ödedi ve ödemeye devam ediyor. Bundan hiç ders çıkarmayan iktidar yeni protokoller ile cemaat ve tarikatları okulların içine sokmakta ısrar ediyor. Öğrencilerin barınma sorununa kamusal çözümler üretilsin, öğrenciler devlet eliyle çaresiz bırakılarak her türlü istimara açık cemaat-tarikat yurtlarında ölümle sınanmasın!
  2. Bir çok açıdan eleştirilen ders kitapları ve müfredat geçtiğimiz yıl değiştirilerek bilim dışı, cinsiyetçi bir içerikle dolduruldu. Suudi Arabistan’dan sonra Evrim Teorisi’ni yasaklayan ikinci ülke olma utancına bizi ortak eden, cihatı ders kitaplarına yerleştiren, kadına cinsiyetçi roller biçen bu müfredatın yeniden tüm taraflarıyla beraber bilimsel ve pedagojik bir yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir. Birçok temel bilimsel bilginin hakkında dahi yanlışlıkların yer aldığı ders kitaplarının dağıtımı engellenmelidir. Talim Terbiye Kurulu’nun başında yer alan Alparslan Durmuş’un görevine son verilmelidir.
  3. Öğretmen alımlarında nesnel bir değerlendirmenin olmadığı sözlü mülakatla oluşan adaletsizlik derhal giderilsinliyakatı ortadan kaldıran yeni yönetmelik iptal edilsin! Eğitim, her alanında siyasi kadrolaşmanın en yoğun olduğu bir 15 yıl geçirdi. Son olarak 2017 yılının Nisan ayında yayımlanan yönetmelik ile atamaların yalnızca sözlü mülakatla yapılacağı düzenlemesi getirildi. Yeni düzenleme sonucu, siyasi-ideolojik yakınlık gibi öznel değerlendirmenin, torpilin hüküm sürdüğü mülakatlara tanık olunmuştur. Bu adaletsizlik yetersiz-denetimsiz çalışan ve yöneticilerin okul içerisinde çocuklarımıza pedagojik ve bilimsel olmayan yaklaşımları ile sonuçlanmış. Kimi vakalar telafisi zor sonuçlara sebep olmuştur. Objektif kriterlere dayalı sistem getirilsin!
  4. Atamalarda keyfiliğe ve birçok köklü okulun niteliğini kaybetmesine neden olan proje okulları yönetmeliğinde KHK ile yapılan düzenlemeler iptal edilsin! MEB’e bağlı bir okulun proje okulu olabilmesi için gereken kriterlerin ortadan kaldırılması ve bu okulların başarılı olması için yıllarını vermiş kadroların dağıtılması başarının cezalandırılmasıdır. Bunun yanı sıra bu okullara atanacak yönetici ve öğretmenlerin atama koşulları belirsiz, objektif bir değerlendirme olmadan Bakanlık tarafından başarı kriteri aranmaksızın mutlak atama ile yapılmaktadır.
  5. LGS, OKS, SBS, TEOG gibi her yıl adı değişen merkezi sınav sistemi iptal edilsin! Hala oyun çağında olan çocukların iyi bir gelecek adına test kitapları ve deneme sınavlarından başını kaldırmamasına sebep olan sınavlar, çocuklarda psikolojik, pedagojik ve hatta hayati tehlikelere sebep olmaktadır. Bu tahribat yetmiyormuş gibi bir de tercihlerde tek bir okul türünün dayatılması veya okul türlerinin tamamında yetersiz kontenjan bulunması yaşanan kaosu büyütmektedir. Her okul eşit nitelikte, her öğretmen aynı yeterlilikte olana kadar somut adımlar atılmalıdır!