Son Dakika

Sünni Olmayan Kafirdir, Cehenneme Giderİhlas grubuna ait Türkiye Gazetesi'nde skandal yazı...

Gazetenin yazarlarından Osman Ünlü isimli meczup, "İtikadı doğru olan Müslümanlara Ehl-i sünnet ve vel-cema'at veya Sünni denilir" şeklinde başladığı yazısında; "İslam dinini doğru olarak nereden, hangi alimlerin kitaplarından öğrenebiliriz ?"sorusuna kendince cevap verirken, "Sünni alimlerin bildikleri dışındaki bilgilere inananların kafir olacağını ve cehenneme gideceğini öne sürdü.

Skandal yazıdan detaylar,
"İslâm dininin bildirdiği din bilgileri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan bilgilerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman ve İslâm bilgileri arasında, manaları açık olan nasslardan yani âyet-i kerimelerden, hadîs-i şeriflerden birine inanmayan Kâfir olur. İnanmadığını gizlerse, buna Münafık denir. Hem gizler, hem de, Müslüman görünerek Müslümanları aldatmaya çalışırsa, buna Zındık denir. Manası açık olmayan nassları yanlış tevil ederek, yanlış inanırsa, kâfir olmaz. Fakat, Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrıldığı için, Cehenneme girecektir.”
“İtikadı doğru olan Müslümanlara Ehl-i sünnet vel-cemâ’at veya Sünnî denir. Sünnî olanlar, ibadet yapmakta dört mezhebe ayrılmışlardır. Bu dört mezhepte bulunanlar, birbirlerinin Ehl-i sünnet olduklarını bilirler ve birbirlerini severler. Dört mezhepten birinde bulunmayan kimse, Ehl-i sünnet olmaz. Ehl-i sünnet olmayanın da, kâfir veya bidat ehli olacağı, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbâtında, Dürr-ül-muhtârın Tahtâvî hâşiyesinde, El-besâir li-münkîr-it-tevessül-i bi-ehl-il-mekâbir kitabında vesikaları ile yazılıdır.”