Son Dakika

TRT'de Kadrolaşma HarekatıMeclisin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kamuda büyük bir kadrolaşma harekatı başlattı. 

Konuyla ilgili Haber-Sen'in çağrısı;

BASINA VE KAMUOYUNA
TRT’DE KADROLAŞMA HAREKÂTI SÜRÜYOR
      TRT’nin deneyimli, bilgili, birikimli yayıncılarını Kurumdan uzaklaştırmak için  AKP 10 yılda üçüncü emekliliğe teşvik düzenlemesini yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devre dışı bırakarak ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle  ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yöneten AKP, TRT tarihinin en büyük kadrolaşma harekâtını başlattı.
Bakanlıkların ve çeşitli kamu kurumlarının teşkilat yasaları KHK ile değiştirildi.
OHAL KHK’ları ve sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile TRT fiilen şirkete dönüştürüldü.
703 sayılı KHK ile TRT’de  emekliliğe teşvik düzenlemesi ile “İstihdam Fazlası Personel”in diğer kamu kurumlarına gönderilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
TRT kapatılmıyor, küçültülmüyor ve özelleştirilmiyor ama “İstihdam Fazlası Personel” yaftasıyla deneyimli bilgili birikimle TRT emekçileri “Ya emekli ol, ya da diğer Kamu Kurumlarına gideceksin” denilerek “atıl” hale getiriliyor.
KHK çıktıktan  sonra TRT’de değişim ofisi adı altında  ikna odaları oluşturuldu. Emekliliği hak eden personel emekli olmamaları halinde diğer kamu kurumlarına gönderilmekle tehdit ediliyor.
Emekliliği henüz hak etmemiş kamu yayıncıları da  iş güvencesi ile tehdit ediliyor;
TRT emekçilerine, “Emekli olmayanlar, diğer kamu kurumlarına gönderilmeyenler TRT’de kadrolu çalıştırılmayacak, ‘Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel’ olarak istihdam edilecek” denilerek tehdit ediliyor.
Kısacası TRT Emekçileri tehdit ediliyor…
Öte yandan kapatılan Başbakanlıktan yüzlerce çalışan TRT’ye naklediliyor NEDEN!!
TRT FİİLEN KAMU ŞİRKET OLDU!…
KHK  ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile TRT fiilen şirkete dönüştürüldü.
Yönetim Kurulu hem yandaşlar için bir  gelir kaynağına dönüştürüldü hem de 15 günde bir yapılan toplantı  3 ayda bire  çıkarılarak işlevsizleştirildi.
Şirket kurma, satıl alma ve ortak olma düzenlemesi genişletilerek TRT’nin tüm işlerinin şirketler aracılığı ile yapılmasının önü açıldı.
TRT ve TRT’nin kurduğu, satın aldığı, yüzde 1 payla olsa bile ortak olduğu şirketler kamu ihale kanunu kapsamı dışına çıkarıldı.
Bu düzenlemelerin hedefi;
Bilgi, birikim ve deneyim sahibi birer kültür işçisi olan TRT emekçilerinin tasfiye edilmesi,
İş güvencesinin ortadan kaldırılması,
TRT’nin tek adamla bir şirket gibi yönetilmesi
TRT’ye aktarılan kamu kaynaklarının hortumlatılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.
TRT yönetimini, “İstihdam Fazlası Personel”in diğer kamu kurumlarına gönderilmesinden ve emekçileri iş güvencesi ile tehdit etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.
Biz HABER-SEN olarak bugüne kadar olduğu gibi işimize, aşımıza ve Kurumumuza sahip çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
TRT emekçilerini, TRT’de örgütlü sendikaları işimize, aşımıza ve Kurumumuza sahip çıkmak için ortak mücadeleye çağırıyoruz.  Gelin TRT Emekçilerinin sesine nefes olalım…
Şimdi sesimizi ortaklaştırmaz isek yarın için çok geç olabilir!..        18.07.2018
KESK/HABER-SEN
                                                                                                          MERKEZ YÖNETİM KURULU