Son Dakika

Türkiye, Eğitimi Terk Etme Oranının En Yüksek Olduğu Ülke


Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)’nin 2016 yılına ilişkin geçtiğimiz ay yayınlanan verilerine göre Türkiye, 18-24 yaş arasındaki insanlar arasında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk etmiş olanların oranının en yüksek olduğu ülke. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun “en fazla ortaokul mezunu” olan kesiminin 28 Avrupa Birliği ülkesi arasında karşılaştırılmasını yapmamızı sağlayan bu rapor, önemli bilgileri içeriyor.
Türkiye’de eğitimden erken ayrılma oranları AB ülkelerinin çok çok üstünde. Rapora göre Türkiye’de 2016 yılı itibariyle bu yaş grubundaki gençlerin %34,3’ü eğitimini tamamlamadan sonlandırmış. Yani Türkiye’de, okul çağındaki her üç gençten biri eğitimine devam edemiyor. Listede Türkiye’yi İzlanda ve Malta izliyor. AB’nin liseyi bitirmeden eğitimden ayrılma oranı ortalaması ise %10,6.
Aynı rapor incelendiğinde eğitimi terk oranının Türkiye’de coğrafi bölgeler arasında nasıl dağıldığı da görülebiliyor. Lise mezuniyeti olmadan eğitimini bırakmış öğrencilerin oranı Güneydoğu’da %51,6. Eğitimi terk oranının en düşük olduğu coğrafi bölge ise Doğu Karadeniz olarak kaydedilmiş.

Eğitimi bırakma oranları cinsiyetler açısından incelendiğinde de bir yakınlık söz konusu. 18-24 yaş arası erkeklerin lise mezuniyeti öncesinde eğitimi terk etme oranı %32,3 iken aynı yaş grubunda kadınların oranı %35,8.

Okula Devamsızlık” Listesinde de İlk Sırada

OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2015 başlıklı raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de okula devamsızlık yapan öğrenci sayısı da oldukça yüksek. PISA testinin uygulanacağı güne kadarki iki haftalık sürecin incelendiği araştırmaya göre, Türkiye’de iki haftada en az bir kere okula devamsızlık yapan öğrenci oranı %54.2. Türkiye, “okula devamsızlık” sıralamasında bu oranla ilk sırada yer alırken, OECD ülkelerinde bu ortalama ise sadece %14.5.